Lösningar på vattenproblem

Problem Orsak Åtgärd
PH-värdet är svårt att ändra För hög total alkalinitet Mät alkaliniteten och ändra om nödvändigt med PH-
Kalkavlagringar För högt PH Kalciumhalt Sänk med PH- Tillsätt mjukt vatten. Undvik att använda klor med kalcium t.ex. Melpool 70/G och 70/20. Använd Melpool CAL som förebygger kalkavlagringar.
Hud- och ögonirritation, klorlukt Fel PH-balans Testa vattnet och korrigera om nödvändigt PH-värdet.
Fritt klor försvinner snabbt För lite fritt klor. Mycket badande Regn, vind och hög temperatur Chockklorera
Rost på metalldelar För lågt PH Höj med PH
Alger, grumligt, grönt vatten För lite klor Mät PH och justera om nödvändigt. Chockklorera. Flocka vattnet. Kör pumparna minst en timme. Tillsätt lite algmedel.
Grumligt vatten Begynnande algtillväxt
För högt PH
Dålig cirkulation
Hög kalciumhalt
Chockklorera
Mät PH och ändra efter behov
Rengör filtret.
Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter som innehåller kalcium.
Blekta badkläder För mycket klor Tillsätt rent vatten. Justera sedan om nödvändigt PH
Klart, brunaktigt eller blågrönt vatten Hög järn- eller kopparhalt Mät PH-värde och ändra efter behov. Flocka. Tillsätt Melpool CAL. Fungerar inte detta måste man tömma spabadet helt och tillsätta rent vatten.
Skum, färgad vattenlinje För mycket algmedel
För mycket oljor, hudkrämer och rengöringsmedel
Använd en mindre mängd algmedel framöver.
Använd skumdämpande medel eller chockklorera. Använda en anpassad borste eller svamp för att få bort beläggningar vid vattenlinjen.